Logga

English flag

Välkommen till Hedenbro Institutet

Vi arbetar med att utveckla, förbättra och fördjupa relationer speciellt inom familjen. Vi anordnar återkommande föreläsningar  inom forskning och kliniskt arbete. Fredagen den 9 mars kom 90 personer för att lyssna på Sheila Redfurn och Timothy Baker, Anna Freud Center och Tavistock Clinic London. De presenterade en mycket spännande och användbar modell om Reflective Parenting.

Utbildning

Handledning

Konsultation

Behandling

Vi erbjuder

Speciellt har vi engagemang, kunskap och intresse för

  • Spädbarn
  • Barn med kommunikationssvårigheter
  • Barn som är adopterade
  • Nyblivna eller blivande föräldrar
  • Svårigheter i parrelationen som är relaterade till tidiga anknytningsmönster
  • Konflikthantering och att handskas med svåra känslor

Kurser och utbildning

 

 

Beställ filmer

 

Här kan du beställa filmer i en serie som kan användas direkt i föräldragrupper samt i undervisande syfte om den tidiga utvecklingen. Känslans DialogKärlekens Dialog, Dialogens Kraft, Kommunikationens Kraft samt filmen Att Mötas som handlar om adopterade barn.