Logga

English flag

Välkommen till Hedenbro Institutet

Vi arbetar med att utveckla, förbättra och fördjupa relationer speciellt inom familjen.

Utbildning

Handledning

Konsultation

Behandling

Vi erbjuder

Speciellt har vi engagemang, kunskap och intresse för

  • Spädbarn
  • Barn med kommunikationssvårigheter
  • Barn som är adopterade
  • Nyblivna eller blivande föräldrar
  • Svårigheter i parrelationen som är relaterade till tidiga anknytningsmönster
  • Konflikthantering och att handskas med svåra känslor

Kurser och utbildning

Beställ filmer

NY FILM KÄNSLANS DIALOG

Här kan du beställa filmer i en serie som kan användas direkt i föräldragrupper samt i undervisande syfte om den tidiga utvecklingen. Kärlekens Dialog, Dialogens Kraft, Kommunikationens Kraft samt filmen Att Mötas som handlar om adopterade barn.