Logga

Välkommen till Hedenbro Institutet

Vi arbetar med att utveckla, förbättra och fördjupa relationer speciellt inom familjen. Att stödja barns utveckling är ett specialområde där vi har lång erfarenhet och kompetens!  Vi anordnar återkommande föreläsningar  inom forskning och kliniskt arbete. Under våren 2019 kommer vi att ha utbildningar i samspelsbehandlingar speciellt riktat till Familjebehandling, barnpsykiatri och familjehem.  Dessa utbildningar tränar terapeuten/behandlaren att öka förståelsen för vem  barnet är och vilka svårigheter och möjligheter som barnet visar. På detta sätt kan behandlaren hjälpa föräldrar/omsorspersoner att utveckla sensitiviteten för barnets signaler och behov.

Utbildning

Handledning

Konsultation

Behandling

Vi erbjuder

Speciellt har vi engagemang, kunskap och intresse för

  • Spädbarn
  • Barn med kommunikationssvårigheter
  • Barn som är adopterade
  • Nyblivna eller blivande föräldrar
  • Svårigheter i parrelationen som är relaterade till tidiga anknytningsmönster
  • Konflikthantering och att handskas med svåra känslor

Kurser och utbildning

Marte Meo utbildning startar  i Stockholm

 

Beställ filmer

Filmerna finns nu på USB

En serie som kan användas direkt i föräldragrupper samt i undervisande syfte om den tidiga utvecklingen.  Kärlekens Dialog, Dialogens Kraft, Kommunikationens Kraft samt filmen Att Mötas som handlar om adopterade barn. Filmen Barn skall bli hela Människor - om vårdnadstvister och barnens situation samt den senaste Känslans Dialog barns utveckling i olika Familjesystem.