Logga

Filmer

Jag har gjort tre filmer i en serie som kan användas direkt i föräldragrupper samt i undervisande syfte om den tidiga utvecklingen. Kärlekens Dialog, Dialogens Kraft, Kommunikationens Kraft. Filmen Att Mötas handlar om adopterade barn och är också gjord för att användas direkt i föräldragrupper men också i undervisande syfte om anknytning och samspel. CPICS som är en film utvecklad för forsknings området, samspelet i triaden Mamma-pappa-barn samt filmen ”Barn skall bli hela människor” som tar upp viktiga aspekter för barnet vid en skilsmässa.

Kärlekens Dialog: Spädbarn 0-6 månader i samspel med sina föräldrar. Längd 15 minuter

600 kronor

Dialogens Kraft: Barn 10 månader till 2 år i samspel med sina föräldrar. Längd 17 minuter

600 kronor

Kommunikationens kraft: Barn 2 – 4 år i samspel med sina föräldar. Längd 20 minuter

600 kronor

Barn skall bli hela människor: En film som gör barnens röster hörda i   skilsmässosituationer.

600 kronor

CPICS Child –Parents-Interaction-Coding-System: En instruktionsfilm till kodningsinstrumtet utarbetat inom ramen för forskningen för att kunna analysera triadisk interaktion Mamma-Pappa-Barn. Längd 30 minuter.

400 kronor

Att Mötas-sett med det adopterade barnets ögon: En film där 6 barn som just kommit till sina familjer i Sverige följs under den första tiden där. Barnen är i olika åldrar och från olika länder. Två av barnen har syskon.Längd 19 minuter.

600 kronor

Känslans Dialog: Känslans Dialog är den senaste filmen som kan användas som informationsfilm till föräldrar eller i utbildningssyfte. Barnen i den här filmen är mellan 4 veckor o 5 år och lever i olika
familjesammanhang.

 

 

Filmerna kan beställas som DVD här.

Kurser och utbildning

Marte Meo utbildning startar  i Stockholm

 

Beställ filmer

Filmerna finns nu på USB

En serie som kan användas direkt i föräldragrupper samt i undervisande syfte om den tidiga utvecklingen.  Kärlekens Dialog, Dialogens Kraft, Kommunikationens Kraft samt filmen Att Mötas som handlar om adopterade barn. Filmen Barn skall bli hela Människor - om vårdnadstvister och barnens situation samt den senaste Känslans Dialog barns utveckling i olika Familjesystem.