Logga

English flag

Så här arbetar vi

Monica Hedenbro driver Hedenbro Institutet sedan ombildningen januari 2006 av verksamheten Hedenbro-Metodutveckling i Familjearbete.

Sedan 1986 har jag arbetat i privat verksamhet med handledning, terapi och utbildning. Jag är socionom och Leg. psykoterapeut med specialinriktning på familjeterapi och barn och deras samspel. 2006 disputerade jag och är med.dr i barnpsykiatri. Jag är medlem i Marelds nätverk för handledare/utbildare. www.mareld.se

Innan jag började arbeta som privatpraktiserande psykoterapeut arbetade jag inom socialtjänst, landsting och familjerådgivning.

Jag har alltid tyckt om kombinationen av psykoterapeutiska samtal och arbete med samspel i vardagsmiljöer. Min utbildning till terapeut påbörjade jag i London och fortsatte med familjeterapiutbildning vid Philadelphia Child Guidance Clinic i USA. Klinikens systemiskt/strukturella sätt att arbeta familjeterapeutiskt har varit en stark inspirationskälla.I början av 90-talet utbildade jag mig i Marte meo-metoden inom vilket jag idag utbildar, handleder och examinerar. Idag kombinerar jag denna metod med flera andra sorters samspelsbehandling som jag inspirerats av genom både kliniskt arbete och forskning. Världen över används idag kameran som ett hjälpmedel i att förstå de små och ibland nästan osynliga skeenden och utryck i mellanmänskliga relationer. Dessa mikrohändelser kan vara avgörande för att förstå ett bekymmer och skapa förutsättningar för utveckling. I samspelsbehandling är det för mig viktigt att kombinera det familjesystemiska synsättet.

Att arbeta med ett familjeperspektiv i dagens samhälle är en utmaning och mycket inspirerande. Familjebegreppet måste ses i ett brett perspektiv där familjen kan se mycket olika ut. Att arbeta i dessa olika system såväl som att arbeta med de svårigheter som uppstår vid separationer är viktigt för mig.

Att arbeta med par i övergången till föräldraskap samt med späda och små barn har speciellt intresserat mig. Den kunskap jag har genom att arbeta med barnets tidiga utveckling  gör det även möjligt att hjälpa och stödja äldre barn som har svårt i samspel och kommunikation.

Vid Barnpsykiatriska Enheten, Karolinska Institutet bedriver jag forskning sedan 1997. Forskningsprojektet handlar om ”Att Bygga En Familj” och jag disputerade den 27 oktober 2006. Forskningen har sin teoretiska utgångspunkt i  modern utvecklingsteori såväl som familjesystemisk teori. Kliniskt har det varit möjligt att kombinera Marte meo metoden med den strukturerade familjesituation som används i forskningen, Lausanne Trilogue Play och på detta sätt skapades något som kallats ”Triaden-modellen”.Denna metod har vi vidareutvecklat och talar nu om MAFI, som står för Mikro Analys och Familje Intervention. Idag används den både i behandling och utvärdering.

 

Kurser och utbildning

 

 

Beställ filmer

NY FILM KÄNSLANS DIALOG

Här kan du beställa filmer i en serie som kan användas direkt i föräldragrupper samt i undervisande syfte om den tidiga utvecklingen. Kärlekens Dialog, Dialogens Kraft, Kommunikationens Kraft samt filmen Att Mötas som handlar om adopterade barn.